tisdag 4 augusti 2009

Om bibliotekens pedagogiska roll - ny bok ute !

Hur arbetar du som pedagog? När är bibliotekarien pedagog - i mötet, i samtalen eller i att organisera? Biblioteksarbete och pedagogik hör ihop för mig och det bekräftas när jag läser skriften Pedagogiskt arbete i teori och praktik- om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. 2009.

Det är en fullmatad och mycket intressant artikelsamling som ingår i en skriftserie om biblioteksutveckling som BTJ ger ut i samarbete med Svensk biblioteksförening. Arton olika författare belyser pedagogiskt biblioteksarbete ur olika aspekter.

Artiklarna har undervisning och informationskompetens på högskolenivå som fokus, och har naturligt nog allra störst intresse för lärare och bibliotekarier i undervisningen, men jag tycker absolut att innehållet har allmänt intresse för alla på bibliotek och inom undervisning!

Begreppet att vara informationskompetent innebär förutom att kunna hitta och värdera även att ingå i ett socialt informationssammanhang med både förståelse, överblick och förmåga att kommunicera med andra som i de sociala medier vi befinner oss i ute på nätet exempelvis!

Huvudredaktörer och medförfattare i boken är Birgitta Hansson, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek och Anna Lyngfeldt som är docent i litteraturvetenskap och pedagogisk utvecklare vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Läs och begrunda!

Inga kommentarer: