fredag 14 augusti 2009

Ny lag om skolbibliotek?

Låt inte nya skollagen bli ett slag i luften skriver Niclas Lindberg,Generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening i en artikel i Västerbottens Folkblad.
Skollagsberedningen kom nyligen med ett förslag till ny skollag. Enligt förslaget ska det klart framgå att eleverna i grund- och gymnasieskolor – även friskolor och special- och särskolor – ska ha tillgång till skolbibliotek. Beredningen framhåller bibliotekens roll för att stimulera elevers intresse för läsning och litteratur och för att tillgodose behov av material för utbildningen.

Hur ser tillgången till skolbibliotek ut?
Niclas skriver att han oroas av att Skollagsberedningen tycks anse att barns tillgång till skolbibliotek är gott och att en ny bestämmelse i skollagen egentligen inte kräver några nya insatser. Sanningen är precis tvärtom menar han, och den statistik som redovisats under senaste åren visar ju också att mängder av barn och ungdomar har inte ett skolbibliotek värt namnet, de möts av låsta biblioteksdörrar eller av obemannade bibliotekslokaler!

Hur får lagen kraft?
Niclas knyter ihop sin artikel med uppmaning till vad som behövs för att lagen ska få verkan; en komplettering av skollagen är ett första steg men det räcker inte. Skolverket bör ges i uppdrag att stödja kommunerna att stärka, stimulera och utveckla skolbiblioteken. Skolinspektionen måste få ett förtydligat uppdrag att i sina inspektioner granska barn och ungas tillgång till skolbibliotek och hur kommunerna använder skolbibliotek för att stärka elevernas lärande. Skolinspektionen bör också ges i uppdrag att utarbeta kriterier som gör att bokrum, boksamlingar, låsta och obemannade lokaler inte kan fortsätta att räknas som skolbibliotek. Allt annat ger betyget icke godkänt är Niclas slutkläm!

Inga kommentarer: