onsdag 8 juli 2009

Nyfiken på Madelene Ribbing - ny bibliotekarie i HälleforsMadelene Ribbing heter den nya bibliotekarien i Hällefors. Vi ställde några frågor till henne.

Vem är du och vad har du gjort tidigare?

Jag är en 29-årig värmländska som bor i en gul villa i Kristinehamn tillsammans med min sambo och en envis liten terrier. Jag halkade in i biblioteksbranschen på det berömda bananskalet genom praktik inom Kulturvetarprogrammet som studerade på i Karlstad 2001-2004. Har arbetat som biblioteksassistent sedan 2004 och bestämde mig för att bli bibliotekarie eftersom jag kände att jag hittat rätt. Fick mitt första vikariat som bokbussbibliotekarie i Kristinehamn under 2008 och när det var slut började jag arbeta som Bibliotekarie på Kristinehamns Folkhögskola, KPS. Ser mycket fram emot vad arbetet här i Hällefors kommer att erbjuda

Har du någon anknytning till Hällefors och länet?

Jag har ingen anknytning alls till Hällefors men min mor är född i Vintrosa, om nu det möjligtvis kan räknas som anknytning till Örebro Län. :)

Vilka utvecklingsområden tycker du är viktigast för ditt bibliotek, eller för biblioteken i Sverige?

Vad gäller viktiga utvecklingsområdet för biblioteken tycker jag att tillgänglighet är viktigt. Ur alla aspekter. Kan vara allt från service till synskadade, öppettider till möjligheten att låna e-böcker. Anser också att det är viktigt att biblioteken hänger med i samhällets förändringar både tekniskt och informationsmässigt och erbjuder den service som låntagarna behöver. Slutligen brinner jag också för läsfrämjande åtgärder, främst riktat till barn och ungdom men även till andra målgrupper och tror att det alltid finns utvecklingspotential inom detta område.

Inga kommentarer: