måndag 8 juni 2009

Tillgänglighet 2010 tema för senaste Framsteget

Regionbibliotek Västra Götaland skriftserie Framsteget har som tema för det senaste numret Tillgänlighet 2010.2010 ska vårt samhälle vara fullt tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning. I det här numret av Framsteget speglar vi en del av det tillgänglighetsarbete som är gjort och presenterar bland annat Tillgänglighetsdatabasen, som har blivit ett viktigt verktyg i att skapa miljöer som är tillgängliga för alla.
Ladda ner här.

Inga kommentarer: