lördag 6 juni 2009

Örebros Björn Hagström räddar 24-timmarsvägledningen

Under konferensen Offentliga rummet tog Örebro kommuns Björn Hagström initiativ till att den nya e-delegationen ska ta över vägledningen för offentliga webbplatser, den sk 24-timmarsvägledningen.

Läs historien här.

Inga kommentarer: