fredag 8 maj 2009

Våga gallra!

Trångt i hyllan eller ett väl genomtänkt bestånd? hette ett seminarium om gallring som ägde rum i Katrineholm den 2 april.
Maria Lundqvist, från Länsbibliotek Sydost, var där. Läs hennes rapport här.
Det finns också en artikel i BBL 4/09 om konferensen.

Inga kommentarer: