torsdag 14 maj 2009

Skolbibliotekscentralen i Örebro lägges ner

Det är nu också beslutat att en av flera besparingsåtgärder i Örebro kommun gäller Skolbibliotekscentralens verksamhet. Skolbibliotekscentralen i Örebro som inrättades tidigt på 60-talet, sågs tidig som en god förebild och följdes med intresse och uppmärksamhet från olika håll i landet har sedan under alla år bedrivit ett uppskattat arbete. Grundskolans lärare har erhållit stöd och fortbildning och barnen har fått tillgång till ett större utbud böcker för lust och lärande. Böckerna försvinner nu inte utan flyttas efter vårterminens slut till stadsbibliotekets barnavdelning, vidare till stadsdelsbibliotek och skolor. Det är tänkt att skönlitteraturen fördelas mellan biblioteken och att facklitteratur och pedagogisk litteratur kommer att erbjudas skolbiblioteken. Nu gäller det att hitta nya samverkansformer.

Inga kommentarer: