onsdag 20 maj 2009

Länsbiblioteket leder projekt som stödjer folkbildningen

Tillsammans med Länsbibliotek Dalarna har Länsbiblioteket i Örebro län fått statligt utvecklingsbidrag på 200 000 kronor för ett projekt som ska arbeta med folkbibliotekens stöd till vuxnas lärande, med fokus på icke formellt och informellt lärande.

Detta projekt grundas på projektet Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta som avslutas i november 2008. Ladda ner projektrapporten här (pdf 800 kB). Projektet innebär en gemensam fortbildning av personal från folkbibliotek och studiecirekelledare för att på lokal nivå skapa förutsättningar för samverkan och metodutveckling.

Projektet genomförs i samarbete med Örebro Läns Bildningsförbund och Dalarnas bildningsförbund.

Inga kommentarer: