måndag 20 april 2009

Framsteget Special om ABM

Regionbibliotek Västra Götaland ger ut bibliotekstidskriften Framsteget Special. Det senaste numret tar upp ABM (Arkiv, Bibliotek, Museum) som en resurs för forskning och som ett sätt att utveckla pedagogiken i både för- och grundskola.

I samband med detta nummer öppnar vi även upp ett digitalt forum för kommentarer och debatt. Gå in på http://www.framsteget.info/. Där kan du också läsa om hur man i England förenar de olympiska spelen med ABM.
Beställ ett nummer av Framsteget ellar ladda ner som pdf här.

Inga kommentarer: