torsdag 23 april 2009

BTJ kommer till Örebro

Under våren genomförde Btj en omfattande kundundersökning med ett hundratal djupintervjuer. Resultatet var tydligt. Det finns ett stort behov av förändring.
Enligt företagets VD, Jonas Arvidsson, ska man ta dagens och framtidens utmaningar på största allvar och satsar på förbättringar som snabbt gör skillnad i din arbetsvardag. Satsningen omfattar allt från interna förändringar i styrelse och ledning till vårt sätt att arbeta med våra kunder.
Därför har man bestämt att man ger sig ut på en turné för att prata om framtidens BTJ. Man kommer att berätta om vad förändringarna innebär för kunderna. Hela BTJ:s ledning kommer att vara med, lyssna och finnas till hands för att svara på frågor.

Under dagen kommer vi bland annat att prata om:
- Svaren från kundundersökningen
- BTJs position i dagsläget
- BTJs stora leveranstidsprojekt och hur de når 6 dagars leveranstid
- Hur vi tillsammans med kunderna kan sänka kostnaderna för Bibliografisk Service, Inköpsvägledning och ArtikelSök
- BTJs nya handelsplats med dagliga rabattkampanjer
- En ny kundansvarsorganisation Hur vi kan förändra och förbättra våra tjänster

Till Örebro och Conventum kommer man den 29 maj,
Man börjar med kaffe kl 09.30 och dagen avslutas c:a 15.00. BTJ bjuder på lunch.
Anmäl er här!

Inga kommentarer: