torsdag 5 mars 2009

Nora kommun får kritik för arbestsmiljön på biblioteket

Det finns brister i arbetsmiljöarbetet på Nora bibliotek, trots att redan en del gjorts för att förbättra för personalen. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion i februari, enligt Nerikes Allehanda.

Även om arbetsplatsträffar sker där arbetsmiljöfrågor kan tas upp, upplevs tiden knapp av personalen, och inte heller sker medarbetarsamtal i önskvärd utsträckning, heter det i artikeln.

Kommunen får också kritik mot att det inte genomfördes någon riskbedömning inför fjolårets förändringar i bemanningen vid biblioteket. I alla fall ingen som kommit personalen till del. Sådana måste göras fortsättningsvis.

Inga kommentarer: