fredag 13 mars 2009

Nominera årets bästa LL-bibliotek

Centrum för lättläst vill gärna uppmuntra och uppmärksamma bibliotek som på ett föredömligt sätt arbetar med lättläst. Senast den 1 april 2009 vill de få ditt förslag med en motivering till varför just det här biblioteket bör få priset!

Mejla ditt förslag till Camilla Batal, marknadschef på Centrum för lättläst, camilla.batal@lattlast.se
Kriterier för nominering:
• biblioteket har insett behovet av lättläst hos flera olika målgrupper
• aktiv marknadsföring riktat till målgrupperna genom inbjudan till biblioteket eller uppsökande verksamhet
• biblioteket har aktiviteter i sin programverksamhet riktade till målgrupperna för lättläst
• medveten uppskyltning och information vad gäller lättläst
• placeringen av lättlästa böcker underlättar för låntagarna
• biblioteket har avsatt resurser för arbetet med lättläst

Prissumman på 10 000 kr är avsedd att användas till läsfrämjande aktiviteter på biblioteket. Årets pris kommer att delas ut den 9 september 2009! Välkommen med din nominering. Mer information kommer snart på vår hemsida.

Inga kommentarer: