lördag 21 mars 2009

Hitta diktcitat med dikter.biblioteket.se

Dikter.biblioteket.se innehåller ca 52 000 hänvisningar till dikter, varav cirka 7000 dikter och ramsor för barn. Det finns dikter av både svenska och utländska författare. Databasen bygger på databasen Medikt som skapats på Medborgarplatsens bibliotek och varit sökbar på biblioteket. Medborgarplatsens bibliotek är en del av Stockholms stadsbibliotek.

Inga kommentarer: