onsdag 11 mars 2009

Håkan Blomberg tillbaks till länsbiblioteket?

Håhan Blomberg som är kommunalråd i Nora slutar med politiken enligt Nerikes Allehanda. Håkan har varit tjänstledig för sina politiska uppdrag från Länsbiblioteket i Örebro län sedan 1994.

"Innan Håkan Blomberg började jobba med lokal politik på heltid arbetade han på länsbiblioteket i Örebro län som ansvarig för rådgivning och information i regionen. En tjänst som han fortfarande har kvar, även om hans kunskaper i ämnet hamnat lite på efterkälken.– Jag slutade 1994, då fanns inte internet än. Om Blomberg går tillbaka till länsbiblioteket, tar ut en tidig pension eller gör något helt annat återstår att se. Själv säger han att han inte vet ännu."

Inga kommentarer: