tisdag 31 mars 2009

Bränningen tar fart i länet

Enligt senaste numret av Bibliotek för alla från Talboks- och Punktskriftsbiblioteket hör Örebro län till de län där bränningen av talböcker ökar mest.

Från 2007 till 2008 ökade nedladdningen bland biblioteken i Örebro län med hela 274 procent!

måndag 30 mars 2009

Ny transportordning - inget aprilskämt!
Från 1 april kommer nu transporterna att ske två gånger per vecka under 52 veckor/år. Den nya turordningen blir så här:
JETPAK hämtar på Örebro Stadsbibliotek fredag och onsdag.
Leverans till biblioteken måndag och torsdag.
JETPAK når du på telefon 019-209250 om du har frågor om det praktiska.

lördag 28 mars 2009

Karlskoga bibliotek börjar med TV-spel

På Karlskoga bibliotek har man gjort i ordning ett speciellt rum för TV-spel berättar Karlskoga Kuriren. Rummet invigdes under lördagen av Kerstin Bergström Persson, ordförande i kultur- och föreningsförvaltningen.
– Det här är en metod att få ungdomarna att fortsätta att besöka biblioteket. Vi vill vara för alla i Karlskoga, och det här är ett sätt att möta ungdomarna, säger hon till Kuriren.

tisdag 24 mars 2009

Skolbibliotekskonferens i Malmö

Den 23-24 april hålls konferensen "Framtidens skolbibliotek" i Malmö. En intressant konferens du kan läsa mer om och även anmäla dig till här.

lördag 21 mars 2009

Hitta diktcitat med dikter.biblioteket.se

Dikter.biblioteket.se innehåller ca 52 000 hänvisningar till dikter, varav cirka 7000 dikter och ramsor för barn. Det finns dikter av både svenska och utländska författare. Databasen bygger på databasen Medikt som skapats på Medborgarplatsens bibliotek och varit sökbar på biblioteket. Medborgarplatsens bibliotek är en del av Stockholms stadsbibliotek.

onsdag 18 mars 2009

Saxbib - Användarforum för svenska Axiellbibliotek

Krister Andreasson och några kollegor till honom i Västra Götaland har tagit initiativ till ett användarforum, Saxbib, för svenska Axiellbibliotek. Libra.se, Bookit, Arena, kringutrustning etc.

Bildanätverkets webbplats bjuder Krister in all ni som vill vara med och dela med er av era erfarenheter av systemen:
Alla som vill får vara med. Inga frågor är för små eller för stora.Inbjudan får man genom att skicka ett mail till saxbib@gmail.com.

Via boomerang

tisdag 17 mars 2009

SAOL nu på www

Nu ligger nu SAOL på webben! Man hittar ordlistan på Svenska Akademiens webbplats.

Svenska Akademien Ordbok (SAOB) hittar du här.

söndag 15 mars 2009

Korsordsakuten på Hallsbergs bibliotek

Torsdagar mellan klockan två och fyra kan alla korsordsintresserade Hallsbergsbor att få hjälp av bibliotekarien Thomas Madsen med sitt korsord, enligt Nerikes Allehanda.

Bokgåvor i Askersund

– Genom att dela ut böckerna hoppas vi på att stimulera barns språkutveckling och ett eget läsande. Vi vill också uppmärksamma föräldrarna på betydelsen av bra böcker till sina barn, förklarar barnbibliotekarie Britt-Marie Olsson för Nerikes Allehanda.

fredag 13 mars 2009

Bibliotekarie till Odensbacken

HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
- Att ansvara för drift och utveckling av Odensbackens folk- och skolbibliotek.
- Att samverka med förskolans och grundskolans personal samt externa organisationer.
- Kvällstjänstgöring kan förekomma.

Mer info på Platsbanken

Nominera årets bästa LL-bibliotek

Centrum för lättläst vill gärna uppmuntra och uppmärksamma bibliotek som på ett föredömligt sätt arbetar med lättläst. Senast den 1 april 2009 vill de få ditt förslag med en motivering till varför just det här biblioteket bör få priset!

Mejla ditt förslag till Camilla Batal, marknadschef på Centrum för lättläst, camilla.batal@lattlast.se
Kriterier för nominering:
• biblioteket har insett behovet av lättläst hos flera olika målgrupper
• aktiv marknadsföring riktat till målgrupperna genom inbjudan till biblioteket eller uppsökande verksamhet
• biblioteket har aktiviteter i sin programverksamhet riktade till målgrupperna för lättläst
• medveten uppskyltning och information vad gäller lättläst
• placeringen av lättlästa böcker underlättar för låntagarna
• biblioteket har avsatt resurser för arbetet med lättläst

Prissumman på 10 000 kr är avsedd att användas till läsfrämjande aktiviteter på biblioteket. Årets pris kommer att delas ut den 9 september 2009! Välkommen med din nominering. Mer information kommer snart på vår hemsida.

onsdag 11 mars 2009

Håkan Blomberg tillbaks till länsbiblioteket?

Håhan Blomberg som är kommunalråd i Nora slutar med politiken enligt Nerikes Allehanda. Håkan har varit tjänstledig för sina politiska uppdrag från Länsbiblioteket i Örebro län sedan 1994.

"Innan Håkan Blomberg började jobba med lokal politik på heltid arbetade han på länsbiblioteket i Örebro län som ansvarig för rådgivning och information i regionen. En tjänst som han fortfarande har kvar, även om hans kunskaper i ämnet hamnat lite på efterkälken.– Jag slutade 1994, då fanns inte internet än. Om Blomberg går tillbaka till länsbiblioteket, tar ut en tidig pension eller gör något helt annat återstår att se. Själv säger han att han inte vet ännu."

torsdag 5 mars 2009

Nora kommun får kritik för arbestsmiljön på biblioteket

Det finns brister i arbetsmiljöarbetet på Nora bibliotek, trots att redan en del gjorts för att förbättra för personalen. Det slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion i februari, enligt Nerikes Allehanda.

Även om arbetsplatsträffar sker där arbetsmiljöfrågor kan tas upp, upplevs tiden knapp av personalen, och inte heller sker medarbetarsamtal i önskvärd utsträckning, heter det i artikeln.

Kommunen får också kritik mot att det inte genomfördes någon riskbedömning inför fjolårets förändringar i bemanningen vid biblioteket. I alla fall ingen som kommit personalen till del. Sådana måste göras fortsättningsvis.

onsdag 4 mars 2009

Följ med vännerna till Skövde

Samfundet Örebro Stads- och Länsbiblioteks vänner bjuder in till sin årliga studieresa till ett intressant bibliotek i ett grannlän. I år går resan till Skövde.
Den 4 april samlas resenärerna på Hamnplan i Örebro. I Skövde har bibliotekschefen, Christina Westerlund, lovat att guida runt i biblioteket/kulturhuset. Man kommer också att hinna bese Billingehus och St:a Helena 11100-talskyrka.

Kostnaderna för resa lunch och fika ligger på låga 250:- som betalas i bussen. Man anmäler sitt deltagande till Ingvar Stensson, isab@telia.com eller tfn 019-12 68 30.

tisdag 3 mars 2009

Libra.se-samverkan i västra länet

De tre biblioteken i Karlskoga, Degerfors och Storfors kommer i mitten på mars att byta datasystem till Libra.se. Det innebär att det blir en del förändringar i verksamheten under datasystemsbytet enligt NWT:s nätupplaga.

"Låntagarna kan nu leta böcker på alla tre biblioteken och även låna dem där det passar. Böckerna skickas via post mellan biblioteket så att de sedan når låntagarna.
Det öppnas också möjligheter att ta del av biblioteksystemen i både Örebro och Värmlands län genom det nya datasystemet."