torsdag 26 februari 2009

USÖ söker bibliotekarie

Patientbiblioteket på Universitetssjukhuset i Örebro söker ny medarbetare. Bibliotekets främsta målgrupper är patienter, anhöriga, närstående och personal inom landstinget.
Mer info här.

Inga kommentarer: