fredag 6 februari 2009

Örebro Universitet söker ny överbibliotekarie

Den nya överbibliotekarien ska leda och utveckla universitetsbiblioteket i en tid där stora förändringar kan förväntas påverka all biblioteksverksamhet. Biblioteket ska på ett effektivt sätt tillgodose utbildningens och forskningens behov och strategiskt bidra till universitetets utveckling. Processorientering kännetecknar alla stödverksamheter vid Örebro universitet.

Läs mer i platsannonsen.

Inga kommentarer: