fredag 20 februari 2009

De viktigaste områdena för framtidens biblioteksforskning

Det behövs kraftfull forskning om faktorer som berör den strategiska utvecklingen av nya bibliotekstjänster, bibliotekens betydelse för lärandet samt bibliotekens förändrade roll i samhället. Det visar en studie som Bibliotekshögskolan i Borås genomfört på uppdrag av Svensk Biblioteksförening.

En forskningsgrupp har frågat ett hundratal yrkesverksamma bibliotekarier från hela landet om vilka områden som behöver utforskas ytterligare inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Rapporten "På säker grund" ger en samlad bild av hela fältets forskningsönskemål, samtidigt som den diskuterar skillnader mellan olika bibliotekssektorer och mellan behov idag och i framtiden.

De tio viktigaste bibliotek- och informationsvetenskapliga forskningsområdena:
  1. Faktorer som berör den strategiska utvecklingen av nya bibliotekstjänster, inklusive omprövning av etablerade tjänster
  2. Bibliotekens förändrade roll i samhället. Nya funktioner, nya mål, nya roller, nya tjänster
  3. Biblioteks betydelse för lärande
  4. Utveckling av bibliotekstjänster för barn och ungdomar i den digitala åldern
  5. Effekter av läsfrämjande verksamhet
  6. Utvärdering av biblioteksarbetets effektivitet och inflytande
  7. Utveckling inom vetenskaplig kommunikation och konsekvenser för biblioteken
  8. Utveckling av biblioteket som rum
  9. Nya digitala mediers roll i vetenskap och forskning
  10. Bibliotek, lärande och undervisning: att studera effekten av biblioteks- och informationsservice

Inga kommentarer: