torsdag 5 februari 2009

Biblioteksutveckling genom samverkan

I onsdags genomförde länsbiblioteket en konferens om biblioteksutveckling genom samverkan, med koncentration på folkbibliotekens digitala utveckling.Länsbiblioteket hade bjudit in två föredragshållare: Ann Östman, Länsbibliotek Gävleborg, för att prata dels om sökverktyget Bibliotek 24, dels om regional katalogsamverkan.
Pia Brinkfeldt, Länsbibliotek Västerbotten, som presenterade hur åtta inlandskommuner i Västerbotten samverkar kring den nya webb-platsen V8-biblioteken.
IT-gruppen på Örebro Stadsbibliotek presenterade också hur man i Örebro arbetar fram en kravspecifikation för en framtida bibliotek2.0-webb.

Sammanfattningsvis kan man konstatera

  • Samarbete tar tid. Många av de samverkansprojekt som finns och presenteras har haft en lång startsträcka. Man måste ge tid för samtal och dialog.
  • Börja med att fundera över en kommunikationsplan utifrån användarperspektiv. En del vill finnas med i bibliotekets community, men långt ifrån alla. Andra vill kanske att biblioteket ska finnas på Facebook. Ytterligare andra kanske nöjer sig med ett Nyhetsbrev eller något annat.
  • Axiell Arena eller CS Library? (Saab eller Volvo, Mac eller PC, Aftonbladet eller Expressen)
  • Vilken effekt har den snabba tekniska utvecklingen? När kommer lösningen med MinaBibliotek eller Axiell Arena att kännas ”bara så 2006”?
  • Vilken effekt har brukarnas förändrade kulturmönster? Vet vi verkligen om biblioteksanvändarna vill tagga ämnesord åt oss? De kanske vill ha något helt annat!
  • Vad händer om/när Axiell släpper bibliotekskatalogernas API:er fria, eller om man låter Book-IT/Libra bli Open Access.Eller för den delen om biblioteken vågar sig på att testa och experimentera med andra Open Access-lösningar?
  • Vilken effekt kan ett framtida Sverigebiblioteket få – dvs en nationell ingång till biblioteken i landet?

En sak är säker: när finanskrisen kommer att slå mot kommunerna så är samverkan förmodligen en av få strategier som finns för folkbiblioteken för att kunna ge service till brukarna.

Inga kommentarer: