torsdag 29 januari 2009

TPB och ÖSB i samverkan om teckenspråk

Talboks och punktskriftsbiblioteket (TPB) ska enligt sitt regleringsbrev förbättra den nationella spridningen av teckenspråkig litteratur, med särskilt fokus på tillgänglighet för barn och unga, i samverkan med Resursbibliotek för döva vid Örebro Stadsbibliotek.

Inga kommentarer: