onsdag 21 januari 2009

Svensk Biblioteksförening om biblioteken kompetensutveckling

Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation har tittat närmare på bibliotekens kompetensutveckling. I rapporten kommer man bl a fram till att:

"Enligt utvecklingsrådet är utbildningarna väl i fas med verksamheternas uttalade utbildningsbehov och även övriga aktörer har på ett tillfredställande sätt kunnat tillgodose behoven. Däremot har utvecklingsrådet identifierat biblioteksverksamheternas oförmåga att formulera vilka behov som finns ute i verksamheterna."

Inga kommentarer: