tisdag 27 januari 2009

ÖSB söker bibliotekarie

Örebro Stadsbibliotek söker en bibliotekarie med placering i Mikaels bibliotek, beläget i Baronbackarnas centrum.
Biblioteket ligger i Skådespelet, ett aktivitetshus som även inrymmer café, förenings- ochutbildningsverksamhet.
Baronbackarna är ett mångkulturellt område med många barn och vuxna av utländsk bakgrund. Biblioteket ingår i ett nätverk av kommunala och civila lokala aktörer för utvecklingav området. Arbetssättet i Örebro Stadsbibliotek är delvis processinriktat.
Mer info om jobbet finns på Platsbanken

Inga kommentarer: