fredag 16 januari 2009

Om den mångspråkiga litteraturförsörjningen

Igår arrangeradeSveriges Länsbibliotekarier och Internationella Biblioteket ett seminarium om folkbibliotekens mångspråkiga litteraturförsörjingen. Det vill säga hanteringen av medier på andra språk än svenska.

Bakgrunden till seminariet var en insikt att strukturerna inom den mångspråkiga litteraturförsörjningen behöver ses över. Inköpskällorna har också förändrats, till exempel har BTJ:s utbud av mångspråkig litteratur minskat de senaste åren samtidigt har Internationella Bibliotekets webb utvecklats och erbjuder alternativa inköpskanaler.
Hur kan vi samverka nationellt för att höja kvaliteten för användarna lokalt och förbättra stödet i den mångspråkiga litteraturförsörjningen?


Det seminariet kom fram till var att det behövs en ökad och aktuell kunskap över hur situationen är ute i kommunerna när det gäller den mångspråkiga litteraturförsörjningen. En gemensam nationell katalog där litteraturen kan göras sökbar efterlystes av många. Likaså ett aktivt nationellt nätverk av bibliotekspersonal som kunde arbeta som bollplank och stöd.

Seminariet kom överens om behovet av en nationell konferens om mångspråkig litteraturförmedling och en arbetsgrupp för det utsågs.

Några minnesvärda citat:
Larry Lempert, IB: "Biblioteken bör i alla fall ha ett grundbestånd av barnböcker på de tio största språken i kommunen"

Cay Corneliusson, Kulturrådet: "Använd inköpsstödet från kulturrådet för att bygga upp grundbestånden."

I Örebro län finns en modell där Länsbiblioteket köper tjänster kring den kompletterande medieförsörjningen av Örebro Stadsbibliotek. I det avtal som finns preciseras vilka språk som just nu är särskilt viktiga att bygga bestånd på. Överenskommeslen bygger på den fansvarsfördelning som Internationella Biblioteket förselagit men som speciellt viktiga språk har bosniska, serbiska, kroatiska, ryska och thailändska framhållits.

Inga kommentarer: