lördag 24 januari 2009

Nerskärningar hotar biblioteket i årets kulturkommun

Enligt Karlskoga Kuriren hotas kulturen i Karlskoga av minskad budget. Generellt ligger ett besparingskrav på 3,5 procent på alla verksamhetsområden och det går, enligt Kuriren, inte att pruta på. Utöver det handlar det även om punktinsatser för att få ner kostnaderna.

Bland de åtgärder som bör övervägas finns

  • Minskat bidrag till folkbildningen.
  • Färre databaser på biblioteket.
  • Nedläggning av hela den sociala biblioteksverksamheten exklusive ”Boken kommer”.
  • Minskat medieinköp på biblioteket.

1 kommentar:

Lotta sa...

oj! Det var verkligen inga små förslag till nerdragningar: nedläggning av hela den sociala biblioteksverksamhet (visserligen exkl. Boken Kommer, men ändå!!!). ...och bibliotekslagen är inget att luta sig åt, eller?
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.