måndag 19 januari 2009

Kulturutredningen släpps 12 februari

Den 12 februari släpper Kulturdepartementet kulturutredningen! Det kommer inte att handla om pengar utan om omorganisation, så mycket kan man läsa ut av kommittédirektiven (2007:99).

Uppdraget innebär bland annt att man ska ge mer regionalt och lokalt inflytande. Kulturen ska finnas med i strategiska dokument, och det ska klargöras var ansvaret ligger mellen statliga och regionala organisationer. Detta är något att tänka på då man i Örebroregionen både sitter med att utforma en regional kulturstrategi och en regional utvecklingsstrategi, RUS.
Kajsa Althén i Svenska Dagbladet har reflekterat över det som sluppit ut genom dörrarna:
Hon skriver att kulturutredningen troligen kommer att föreslå att statliga biblioteksmyndigheter slås samman till en gemensam. Delar av Riksarkivet, Kungliga Biblioteket och den del av Kulturrådet som ansvarar för biblioteksfrågor kommer att förslås att bilda en samlad myndighet. Detta kommenterar Peter Alsbjer i sin blogg.

I dagarna har Kulturrådet och Region Skåne skrivit ett avtal om fördelning av kulturanslag där regionen får större ansvar än tidigare. Detta förebådar också det man kommer att föreslå i Kulturutredningen. Konstnärer får högre ersättning har Sydsvenskan som rubrik på sin artikel! Om det blir effekten av kulturutredningens förslag står i stjärnorna!

Vill du följa vad som skrivs om kulturutredningen kan du prenumerera på rssflödet från Agent 25

1 kommentar:

Anonym sa...

Pratade med Birger igår och han har redan bokat in 40 föreläsningar om Elin Wägner. Det finns bara plats för tio till inom den ekonomiska ram som ett testamente för sponsring gett. Inga bibliotek i Örebro län har beställt, enligt Birger!! Kostnaden är 3 500 kronor plus resa, subvention med 2000 kronor således om man utgår från Författarförbundets arvoden.
Skynda på och beställ!!!!!
Frida