torsdag 18 december 2008

Statliga utvecklingsbidrag till regional biblioteksverksamhet

Länsbiblioteket medverkar i några av de projekt som fått stöd för utveckling av regional biblioteksveksamhet i höstutlysningen 2008:
Bilden av biblioteket fas 2 (strategisk kommunikation för att visa på bibliotekens roll i samhället)
Länsbibliotek 2.0 (om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Regionförbundet Örebro om regional biblioteksverksamhet)
Postprojektet (om förutsättningarna för bibliografisk service i framtiden)
Samverkan mellan folkbibliotek och omsorg/äldreomsorg

Ansökan till rojektet Folkbibliotek och Folkbildning till ömsesidig nytta del 2 behöver kompletteras och kommer med vid nästa utlysning.


tisdag 16 december 2008

Ny bibliotekskasse i Degerfors


Unge Oscar Gustavsson har ritat motivet - ett lejon - som pryder bibliotekskassarna på Degerfors bibliotek.
- Nu har vi den finaste bibliotekskassen i länet, säger bibliotekschefen Marianne Nyström till Karlskoga Tidning/NWT.

fredag 12 december 2008

biblioteksbloggning

Biblioteksbloggen tipsar om en intressant uppsats av Sofia Boberg och Kajsa Ragnestam vid Lunds universitet. Den heter Att blogga biblioteket: en kvalitativ studie om marknadsföring av folkbibliotek via bloggar.

Den mångkulturella almanackanMångkulturellt Centrum i Botkyrka ger årligen ut en mångkulturell almanacka.

Det är en almanacka man kan ha till grund för bokutställningar, events och aktiviteter på biblioteket - om man vill det. Eller så kan den vara bra att ha ur omvärldskunskapsperspektiv. (När infaller Ramadan nästa år? När är det kinesiska nyåret? När får vi fånga kräftor?)

Almanackan kostar 95 kronor, köper man fler blir det billigare.
Mer information finns på http://www.mkc.botkyrka.se/alma/index.html

torsdag 11 december 2008

Ingrid Svedlund går i pensionEn av länets drivande bibliotekschefer går i pension. Här är hennes hälsning till alla som jobbar på bibliotek i länet:
Dags för pensionering!

Jag gör nu mina sista arbetsdagar på biblioteket i Hallsberg.

1970 började jag på Örebro stadsbibliotek och det har verkligen hänt en hel del inom biblioteksvärlden på de här åren. Omväxlande och inspirerande har det varit. Det har också gett tillfällen till många fantastiska upplevelser och möten både med kända och mindre kända personer.

Jag vill tacka alla jag har kommit i kontakt med på biblioteken i länet.

Det är glädjande att de flesta biblioteken i Hallsberg, vi har fem filialer, har blivit ombyggda och smakfullt inredda. Lena Crommert, som vikarierat för mig sen jag blev hjärtopererad 2007, kommer att fortsätta som chef och vi har anställt en ung bibliotekarie som heter Jenny Kraft.

Jag kommer att bo kvar i Hallsberg men ser fram emot att få gott om tid för resor inom och utom Sverige, tillfälle att läsa fler bra böcker, umgås med de fyra barnbarnen och en del föreningsaktiviteter.

God jul och Gott Nytt År

Ingrid Svedlund

tisdag 9 december 2008

Om att vara ung i Örebro län

Örebro läns landsting har precis gjort en sammanställning av resultaten från länsövergripande undersökningar om tonåringarnas levnadsvanor, livsvillkor och hälsa samt drogvanor. Resultatet blev en bok "Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1997 - 2007". Boken kan laddas ner från Samhällsmedicinska enhetens webbplats.

Rapporten kan också beställas i tryckt from kostnadsfritt från Samhällsmedicinska enheten.

fredag 5 december 2008

Fråga biblioteket lanserar svarsbank

Vad kallas elefantens fot? Vad kostade en liter mjölk år 1964?

I Fråga bibliotekets svarsbank kan du få reda på detta och mycket mer!
I 10 år har bibliotekarier på folk- och forskningsbibliotek landet runt via Fråga biblioteket arbetat med att vägleda människor till svaren på deras frågor. I svarsbanken finns ett urval av intressanta frågor som har ställts till tjänsten.
Svarsarkivet kan till exempel användas av lärare och elever i samband med skolarbeten, av studenter som skriver pm och uppsatser, och av vem som helst som söker information om något särskilt ämne. Informationen är utvald och granskad av bibliotekarier.
Arkivet är sökbart i fritext och genom ämneskategorier.
Alla som vill kan komplettera svaren i svarsbanken genom att göra egna kommentarer till svaren.
Fråga biblioteket är en gratis frågetjänst där man kan fråga om allt mellan himmel och jord via e-post eller chatt. Bibliotekarier på nästan 100 bibliotek i landet hjälps åt med att hitta bra informationskällor, tipsar om litteratur och webbsidor och ger vägledning.

torsdag 4 december 2008

Nytt nätverk för biblioteken

Via Bibl Feed kan du följa både det officiella och inofficiella Bibliotekssverige, via ett enda gemensamt RSS-flöde.

Om den nationella fjärrlåneverksamheten

Nu är KB:s förstudie av den nationella fjärrlåneverksamheten klar.
Den kan laddas ner här.

onsdag 3 december 2008

tisdag 2 december 2008

JO kritiserar Surhammar för portad biblioteksbesökare

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger kritiserar Surahammars bibliotek för att man stängt av en mer än lovligt bråkig besökare.

I beslutet hänvisas det till bibliotekslagen och att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Avsikten med bibliotekslagens bestämmelser är att kommunernas bibliotek ska vara öppna för allmänheten. Det är också på det sättet som biblioteksverksamheten i kommunerna enligt vedertagen uppfattning bedrivs. Ett kommunalt bibliotek måste således till skillnad från en myndighetslokal betraktas som en plats där allmänheten i princip ska ha rätt att vistas, heter det i beslutet.

Kommunens åtgärd i detta fall var emellertid mycket långtgående, enligt JO. Den var inte inriktat på den allmänna ordningen utan syftade till att inskränka en enskild persons rätt att besöka biblioteket.