torsdag 28 augusti 2008

Samverkansprocesser

Mediedagen 10 september gästas länet av kollegor från länsbibliotek Uppsala och regionbibliotek Värmland. Lousia Hatamian informerar oss om en förundersökning om IT-samverkan och Camilla Källgren låter oss ta del av SELMA - ett gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland.
Utvärderingen av delprojekt i länsprojektet "Friare Flöden" ger underlag för intrssanta samtal om medieplanering och policyfrågor.
Tvinningprojektet - ett projekt i LIM-områdets nio län startade förra hösten. Mål för biblioteken är att i samarbete med andra bibliotek utveckla verksamheter. I arbetet användes och utvärderas flera metoder för kunskapsutveckling. Från vårt län deltar biblioteken i Karlskoga och Kumla. Vi får ta del av deras erfarenheter av att tvinna, av verksamhetsspår och metoder de valt i samarbetet

Länkar för pedagoger och andra

Här kommer ett par webbtips som inte bara är användbara för lärare:
Pedagoglänkar - dela användbara länktips med andra
Pedagogbloggar

Via Uggleblogg

onsdag 27 augusti 2008

LIMCUL på universitetet

Örebro Universitet kommer att vara värdlärosäte för Nationella forskarskolan Ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle (LIMCUL). LIMCUL intresserar sig för hur språkliga resurser används av unga i dagens mångspråkiga samhälle.
Ett fokus är användningen av skriftspråk i relation till identiteter i olika sociala grupper i och utanför skolan. Framför kommer man att intressera sig för ungas meningsskapande före tonåren men efter den första läs- och skrivinlärningen.
"Dataspelet, musicerande, sms:et, grupparbetet i skolan, boken, serietidningen, språkbyten, kodväxlingar och kodlänkningar: alla sådana sammanhang är relevanta."

tisdag 26 augusti 2008

Regionalt utvecklingsforum

Länsbibliotekets personal deltar i regionförbundets Regionala utvecklingsforum 2008 som arrangeras den 4 september.

250 länsbor kommer till regionförbundets Regionala utvecklingsforum 2008 för att ge sin bild av hur Örebroregionen ska se ut år 2025.
Ilmar Reepalu berättar om arbetet och visionen som förvandlat Malmö från en industristad i kris till en kunskapsmetropol och en av Europas mest dynamiska regioner. Niclas Lilja, Pattern Recognition AB, ger oss möjliga framtidsscenarier. Under eftermiddagen får konferensdeltagarna själva möjlighet att påverka och komma med förslag.

Läs mer om Örebroregionens framtidsarbete.måndag 25 augusti 2008

ÖSB söker två bibliotekarier

Örebro Stadsbibliotek söker två bibliotekarier, den ena med placering på Haga stadsdelsbibliotek, beläget i Haga Centrum.
Den andra tjänsten, som är ett vikariat under ett år, är placerad bl a på bokbilen. För den arbetsuppgiften fordras B-körkort.


Mer info på Platsbanken

Lekebergs bibliotek får KUR-stöd för bok

Bibliotekschef Peter Gerhardson informerade vid senaste kultur- och utbildningsnämnden att man har beviljats bidrag från statens kulturråd för att kunna ge ut en bildordbok, ”Lekeberg målar med orden”.
Boken är en del i en satsning för att utveckla barnens språk, där man tidigare har givit ut en bok med dikter av barn i Lekeberg samt har genomfört projektet ”Ett ord om dagen”.

Länsbiblioteket testar att blogga nyheter

Uppdatera! är namnet på Länsbiblioteket i Örebros blogg. Här kommer ni att hitta nyheter som ni kanske inte hittar någon annan stans. Kom ofta tillbaks hit eller prenumerera via RSS.

Osäker på hur man gör? Kolla in vår lilla 2.0-kurs på 13 saker.