torsdag 18 december 2008

Statliga utvecklingsbidrag till regional biblioteksverksamhet

Länsbiblioteket medverkar i några av de projekt som fått stöd för utveckling av regional biblioteksveksamhet i höstutlysningen 2008:
Bilden av biblioteket fas 2 (strategisk kommunikation för att visa på bibliotekens roll i samhället)
Länsbibliotek 2.0 (om samverkan mellan Landstinget Västmanland och Regionförbundet Örebro om regional biblioteksverksamhet)
Postprojektet (om förutsättningarna för bibliografisk service i framtiden)
Samverkan mellan folkbibliotek och omsorg/äldreomsorg

Ansökan till rojektet Folkbibliotek och Folkbildning till ömsesidig nytta del 2 behöver kompletteras och kommer med vid nästa utlysning.


Inga kommentarer: