tisdag 9 december 2008

Om att vara ung i Örebro län

Örebro läns landsting har precis gjort en sammanställning av resultaten från länsövergripande undersökningar om tonåringarnas levnadsvanor, livsvillkor och hälsa samt drogvanor. Resultatet blev en bok "Tonåringars drogvanor, liv och hälsa i Örebro län 1997 - 2007". Boken kan laddas ner från Samhällsmedicinska enhetens webbplats.

Rapporten kan också beställas i tryckt from kostnadsfritt från Samhällsmedicinska enheten.

Inga kommentarer: