tisdag 2 december 2008

JO kritiserar Surhammar för portad biblioteksbesökare

Justitieombudsmannen Hans-Gunnar Axberger kritiserar Surahammars bibliotek för att man stängt av en mer än lovligt bråkig besökare.

I beslutet hänvisas det till bibliotekslagen och att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Avsikten med bibliotekslagens bestämmelser är att kommunernas bibliotek ska vara öppna för allmänheten. Det är också på det sättet som biblioteksverksamheten i kommunerna enligt vedertagen uppfattning bedrivs. Ett kommunalt bibliotek måste således till skillnad från en myndighetslokal betraktas som en plats där allmänheten i princip ska ha rätt att vistas, heter det i beslutet.

Kommunens åtgärd i detta fall var emellertid mycket långtgående, enligt JO. Den var inte inriktat på den allmänna ordningen utan syftade till att inskränka en enskild persons rätt att besöka biblioteket.

Inga kommentarer: