fredag 5 december 2008

Fråga biblioteket lanserar svarsbank

Vad kallas elefantens fot? Vad kostade en liter mjölk år 1964?

I Fråga bibliotekets svarsbank kan du få reda på detta och mycket mer!
I 10 år har bibliotekarier på folk- och forskningsbibliotek landet runt via Fråga biblioteket arbetat med att vägleda människor till svaren på deras frågor. I svarsbanken finns ett urval av intressanta frågor som har ställts till tjänsten.
Svarsarkivet kan till exempel användas av lärare och elever i samband med skolarbeten, av studenter som skriver pm och uppsatser, och av vem som helst som söker information om något särskilt ämne. Informationen är utvald och granskad av bibliotekarier.
Arkivet är sökbart i fritext och genom ämneskategorier.
Alla som vill kan komplettera svaren i svarsbanken genom att göra egna kommentarer till svaren.
Fråga biblioteket är en gratis frågetjänst där man kan fråga om allt mellan himmel och jord via e-post eller chatt. Bibliotekarier på nästan 100 bibliotek i landet hjälps åt med att hitta bra informationskällor, tipsar om litteratur och webbsidor och ger vägledning.

Inga kommentarer: