fredag 12 december 2008

biblioteksbloggning

Biblioteksbloggen tipsar om en intressant uppsats av Sofia Boberg och Kajsa Ragnestam vid Lunds universitet. Den heter Att blogga biblioteket: en kvalitativ studie om marknadsföring av folkbibliotek via bloggar.

Inga kommentarer: