tisdag 25 november 2008

Bibliotekarie till Brickebacken

Örebro stadsbibliotek söker en bibliotekarie till stadsdelsbiblioteket i Brickebacken.

I befattningen ingår att arbeta uppsökande i närområdet med målgrupperna barn och ungdomar, arbeta med mediaurval samt informationstjänst. Samarbetet med familjecentral, förskola, skola ochandra aktörer i närområdet anses vara speciellt viktigt.

Inga kommentarer: