onsdag 22 oktober 2008

Intryck från Århus kommunbibliotek
Kollegor från folkbiblioteken i Värmland och Örebro besökte Århus bibliotek i början av oktober. Ett bibliotek som är välkänt för nydanande och exprementell verksamhet. Jag sitter just nu och skriver en kortare rapport från resan. Begreppet bibliotek 2.0 är ett förhållningssätt som enkelt förknippas med interaktivitet via webbplatser. En utveckling där Danmark genom bibliotek.dk och Århus i sina utvecklingsprojekt varit tidigt ute att ta fasta på. Rundvandringen i biblioteket visar att förhållningssättet "från innehållsanvändare till innehållsskapare " omfattar också det fysiska biblioteket. Spännande tankar, här mycket finns att fundera kring. Många projekt pågår ju runt om oss i länet och landet i övrigt där målet är utveckling och förändring av det traditionella biblioteksrummet.
Ta gärna en titt på: www.aakb.bib.aarhus.dk

Inga kommentarer: