måndag 15 september 2008

KUR och skolbiblioteken

Statens kulturråd har startat statistikundersökningen av Sveriges skolbibliotek. Det är första gången sedan 2002 som uppgifter samlas in från alla landets grund- och gymnasieskolor – både kommunala och friskolor.
Just nu har 538 av 6.106 enheter svarat. Undersökningen pågår till 15 oktober.

Inga kommentarer: