lördag 13 september 2008

3 av 100 höjdare i Örebro län

Svensk Biblioteksförening presenterar vilka läsfrämjandeprojekt som fått bidrag av dem i 100 höjdare för läsning:

Författarbesök – bok – film med Cannie Möller
335 mellanstadiebarn i Askersunds kommun kommer att under hösten läsa boken Stortjuvens pojke och därefter se filmen med samma namn på biografen. Cannie Möller kommer att göra klassbesök i skolorna och prata och diskutera sin bok och filmen med barnen.


Läs mer – skriv bättre! – ett projekt för coola killar
Glanshammars bibliotek har ett samarbete med Glanshammars skola. Bibliotekspersonal och svensklärarna samarbetar kring högläsning i smågrupper och vänder sig till läsovana killar i åk 5 och uppåt. Det blir en lektion per vecka och klass i 4–5 veckor. Det arrangeras också en skrivar-workshop i ett samarbete mellan Glanshammars fritidsgård, BILDA och Glanshammars lokala förvaltning, där den lokala hiphopparen Jaber Fawaz bjuds in och ungdomarna får, med hans hjälp, författa egna texter och göra musik av det!


Författarbesök
Språket är själens tumavtryck. Det är också vårt viktigaste verktyg när vi utforskar världen. Vårt språks gränser blir vår världs gränser. Litteraturen är en av de största källorna att föra vidare mänskliga erfarenheter, men dess främsta uppgift är att stimulera vår fantasi. Genom att läsa kan vi se oss själva i ett större sammanhang och bli lite klokare på vem vi är, vad vi vill och vart vi är på väg”, skriver Torgny Karnstedt på sin hemsida. Han lär vara en ”baddare” på att föreläsa så att föräldrar begriper att de måste läsa för sina barn. Att de måste börja tidigt och läsa ofta och mycket. Just det budskapet vill Örebro stadsbibliotek ska nå ut till alla viktiga vuxna, som omger de små barnen. Två föreläsningar är bokade med Torgny Karnstedt. På förmiddagen för personal vid förskolor, BVC och familjecentraler. På eftermiddagen vänder sig arrangemanget till en annan nyckelgrupp av stor betydelse, nämligen far- och morföräldrar. Föräldrar är givetvis också mycket välkomna på Torgny Karnstedts föreläsningar.

Inga kommentarer: