måndag 22 september 2008

1 mkr till Örebro Stadsbibliotek

Från Kulturbudgeten:
"För att öka tillgängligheten till teckenspråkig litteratur beräknar regeringen att 1 miljon kronor avsätts till Resursbiblioteket för döva i Örebro under 2009."

Inga kommentarer: