torsdag 28 augusti 2008

Samverkansprocesser

Mediedagen 10 september gästas länet av kollegor från länsbibliotek Uppsala och regionbibliotek Värmland. Lousia Hatamian informerar oss om en förundersökning om IT-samverkan och Camilla Källgren låter oss ta del av SELMA - ett gemensamt biblioteksdatasystem i Värmland.
Utvärderingen av delprojekt i länsprojektet "Friare Flöden" ger underlag för intrssanta samtal om medieplanering och policyfrågor.
Tvinningprojektet - ett projekt i LIM-områdets nio län startade förra hösten. Mål för biblioteken är att i samarbete med andra bibliotek utveckla verksamheter. I arbetet användes och utvärderas flera metoder för kunskapsutveckling. Från vårt län deltar biblioteken i Karlskoga och Kumla. Vi får ta del av deras erfarenheter av att tvinna, av verksamhetsspår och metoder de valt i samarbetet

1 kommentar: