onsdag 27 augusti 2008

LIMCUL på universitetet

Örebro Universitet kommer att vara värdlärosäte för Nationella forskarskolan Ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle (LIMCUL). LIMCUL intresserar sig för hur språkliga resurser används av unga i dagens mångspråkiga samhälle.
Ett fokus är användningen av skriftspråk i relation till identiteter i olika sociala grupper i och utanför skolan. Framför kommer man att intressera sig för ungas meningsskapande före tonåren men efter den första läs- och skrivinlärningen.
"Dataspelet, musicerande, sms:et, grupparbetet i skolan, boken, serietidningen, språkbyten, kodväxlingar och kodlänkningar: alla sådana sammanhang är relevanta."

Inga kommentarer: