måndag 25 augusti 2008

Lekebergs bibliotek får KUR-stöd för bok

Bibliotekschef Peter Gerhardson informerade vid senaste kultur- och utbildningsnämnden att man har beviljats bidrag från statens kulturråd för att kunna ge ut en bildordbok, ”Lekeberg målar med orden”.
Boken är en del i en satsning för att utveckla barnens språk, där man tidigare har givit ut en bok med dikter av barn i Lekeberg samt har genomfört projektet ”Ett ord om dagen”.

Inga kommentarer: